آموزش مالی

برگزار کننده دوره های کاربردی حسابداری با رویکرد عملی-کارآموزی و با هدف ایجاد ارتباط بین دانش کسب شده در دانشگاه(تئوری) با تجربه و مهارت مورد نیاز در حرفه حسابداری(عمل)

 

برخی از مزایای کسب مهارت در آموزشگاه ihesab:

- فراهم کردن مکانی جهت کسب تجربه و مهارت برای دانشجویان و دانش آموختگانی که قصد ورود به بازار کار را دارند.

- تسلط کامل به حداقل یک نرم افزار رایج در حرفه حسابداری.

- امکان استفاده از خدمات آموزشگاه بعد از اتمام دوره به صورت رایگان به منظور حفظ سطح مهارت کسب شده تا قبل از اشتغال به کار.

- برگزاری آزمون های دوره ای جهت به روز رسانی دانش و مهارت شاغلین حرفه با آخرین قوانین، مقررات و استانداردهای حسابداری.

- اختصاص یک کامپیوتر مستقل به هر مهارت آموز در طول دوره.

 

 


دانایی، توانایی ست.