خدمات مالی

ارائه دهنده خدمات متنوع مالی به صورت حضور در محل کارفرما و یا برون سپاری در راستای صرفه جویی در هزینه های پرسنلی کارفرما.

 

 

برخی از خدمات مالی قابل ارائه به شرکت ها و اشخاص:

- طراحی کدینگ حسابها متناسب با نوع و حجم فعالیت واحد تجاری.

- تهیه طرح توجیهی جهت دریافت وام بانکی.

- تهیه انواع اظهارنامه مالیاتی از قبیل عملکرد، ارزش افزوده، صورت معاملات فصلی، مالیات حقوق

- تحریر دفاتر قانونی جهت ارائه به اداره دارایی.

- تهیه صورتهای مالی همراه با یادداشت های پیوست به منظور ارائه به حسابرس.

- انتقال اطلاعات مالی از سیستم دستی به سیستم مکانیزه.

- تهیه تراز جهت ارائه به شبکه بانکی.

- ثبت تراکنش های مالی واحد تجاری و ارائه گزارش های مدیریتی.


دانایی، توانایی ست.