نظر سنجی شرکت کنندگان دوره های قبل


ردیف
عنوان دوره
تعداد رای
امتیاز دوره
مشاهده نظرات
 • ردیف
  ۱
  عنوان دوره
  کارآموزی
  تعداد رای
  ۱
  امتیاز دوره
  مشاهده نظرات
دانایی، توانایی ست.